Ahtisaari-päivillä kohti maailmanrauhaa

Presidentti Martti Ahtisaarelle omistettuina Ahtisaari-päivinä Vaasassa vieraili presidentti itse ja hänen perustamansa konfliktinratkaisujärjestö CMI:n työntekijöitä. Vierailuun kuului kaikille avoin keskustelutilaisuus Vaasan yliopistolla 15.11. sekä kouluvierailut, joista myös Lyska sai osansa.


CMI eli Crisis Management Initiative on yksi maailman johtavista toimijoista rauhanvälityksessä. Ahtisaari on saanut aikaan merkittäviä rauhansopimuksia esimerkiksi Achenissa ja Kosovossa, ja hänen järjestönsä on vuosittain mukana kymmenissä rauhanprojekteissa. CMI:n toimialueita ovat Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka sekä entisten neuvostotasavaltojen alue. Vierailullaan CMI:n työntekijät selvittivät maailman konfliktitilannetta opiskelijoille: konfliktialueilla elää noin 1,5 miljardia ihmistä, ja ympäri maailmaa elää yli 60 miljoonaa kotinsa konfliktin vuoksi jättänyttä. Silti noin 4 miljardia euroa käytetään vuosittain sotimiseen, rauhanneuvotteluihin vain 40 000 euroa.


 
CMI:n mukaan noin puolet rauhansopimuksista raukeaa vuoden sisällä neuvotteluista, ja siksi järjestö pyrkii rakentamaan kestävää rauhaa tietyillä perusperiaatteilla. Näitä ovat tasa-arvo, puolueettomuus ja yhteistyö. CMI kiinnittää erityistä huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon, joka toteutuu huonosti lähes kaikkialla maailmassa. Naisia halutaan mukaan konfliktinratkaisuun ja päätöksentekoon. On myös huomattu, että naisten yhteiskunnallisen aseman parantuminen vaikuttaa vähentävästi väkivaltaan ja konfliktien syntyyn. Siksi CMI tukee naisten kouluttamista.

 


 

Yhteistyötä tehdään pääasiassa paikallisten päättäjien ja järjestöjen kanssa. Lähtökohta jokaisen konfliktin ratkaisussa on saada vihamiehet saman pöydän ääreen. CMI:n työntekijät painottivat jokaisen mielipiteen huomioon ottamista ja mahdollisimman puolueetonta lähtökohtaa keskusteluissa. Puolueettomuus tulee esille myös järjestön riippumattomuutena valtiovallasta. Tämän vuoksi CMI:n luotetaan. Järjestön luotettavuutta lisää tieto suomalaisista perustajista, sillä Suomen vakaa ja tasa-arvoinen yhteiskunta on monelle malliesimerkki. Suomalaisilla on myös hyvä maine maailmalla.
 
CMI:n motto on: ”Kaikki konfliktit voidaan ratkaista”. Voisimme ottaa tämän ohjenuoraksemme myös omassa elämässämme. Riitatilanteet voidaan ratkaista rauhanomaisesti kuuntelemalla ja kunnioittamalla muita ihmisiä: siis keskustelemalla.

 

 

Teksti: Anna Koskela

Kuvat: Mika Jokiaho

 Copyright Vaasan lyseon lukio 2005-2016