Lyskalaisia EYP:n alueellisessa istunnossa Järvenpäässä

Vaasan lyseon lukiosta osallistui kolme opiskelijaa EYP: eli European Youth Parliamentin alueelliseen istuntoon Järvenpäässä 4.11. - 6.11.2016. Mutta mikä ihme on EYP ja mitä alueellisessa istunnossa tapahtui?


EYP on poliittisesti riippumaton järjestö, jonka tavoite on rohkaista eurooppalaisia nuoria olemaan aktiivisia yhteiskunnallisissa asioissa. EYP järjestää vuosittain useita eri alueellisia istuntoja eri Euroopan maissa. Ensin järjestetään alueelliset istunnot, sitten kansalliset istunnot ja lopulta kansainväliset istunnot. Kahteen viimeiseen istuntoon valitaan sellaiset delegaatit, jotka ovat olleet kaikkein aktiivisimpia. Jokainen istunto pidetään englanniksi. 

Koulustamme lähti kolme opiskelijaa ottamaan selvää, millainen mahtaa olla Järvenpäässä järjestetty EYP:n alueellinen istunto. Matkaan lähdettiin aamusta kello 7.25 Vaasan juna-asemalta ja perillä määränpäässä oltiin kello 11.41. Noin kuusi tuntia oli aikaa tapettavana ennen EYP-tapahtuman alkamisaikaa, joka oli kello 17.15. Tapahtuma järjestettiin Järvenpään lukiossa. (On muuten hieno paikka!!!)
 
Ensin oli avausseremonia. Sen jälkeen oli tutustumista omiin komiteoihin (eli ryhmiin) erilaisten tutustumisleikkien avulla sekä pohjustusta oman komitean aiheeseen. Seuraava päivä oli aikataulultaan ja työmäärältään hyvin intensiivinen. Jokaisella kahdeksalla eri komitealla oli jokin Euroopan unionin ajankohtainen aihe, esimerkiksi nuorten työllistäminen ja pakolaiskriisi. Komiteatyöskentely alkoi virallisesti kello 8.00 aamulla ja loppui kello 20.00 illalla. Päivän aikana käsiteltiin oman komitean aihe juurta jaksaen läpi, koottiin ongelmakohdat ja keksittiin ongelmiin ratkaisut puolustuspuheita myöten.  Intensiivinen työskentely oli henkisesti ja myös fyysisesti erittäin puuduttavaa, sillä komiteatöitä ja niiden valmistelua seuraavalle päivälle jatkettiin yön pikkutunneille saakka.

Lyhyiden yöunien jälkeen kello 6.45 herätys tuntui aivan liian aikaiselta. Kuitenkin aikaiseen herätykseen oli erittäin hyvä syy, nimittäin yleisistunto (General Assembly), joka oli koko viikonlopun päätapahtuma. Yleisistunnossa jokainen komitea esitteli vuorollaan oman aiheensa ja siihen keksimänsä ratkaisut. Muiden komiteoiden esittämien vasta-argumenttien jälkeen komiteoiden piti puolustaa mahdollisimman vakuuttavasti omia ratkaisujaan. Lopuksi äänestettiin, olivatko komitean ratkaisut tarpeeksi hyviä vai eivät. Jokaisen komitean aiheen käsittelyyn meni aikaa noin tunti. Kun kaikkien komiteoiden aiheet oli käyty läpi, oli vuorossa viikonlopun viimeisen ohjelma: loppuseremonia/sulkemisseremonia. Aikataulu ei pitänyt ihan niin kuin alun perin oli suunniteltu, vaan koko päivän ohjelma venyi sen verran, että loppuseremonian jälkeen myöhästyminen junasta oli lähellä. Ehdimme ajoissa kello 18.17 lähtevään junaan ja olimme takaisin Vaasassa kello 22.00 taas yhden kokemuksen rikkaampana.
 
Viikonloppu oli erittäin mielenkiintoinen ja intensiivinen kokemus. Reissu oli hyvä mahdollisuus tutustua EYP:hen ja sen toimintaan sekä luoda uusia kaverisuhteita ja kehittää omaa englannin taitoa. Jos on yhtään kiinnostunut Euroopan unionista tai haluaa jollain tavalla vaikuttaa asioihin, on EYP siihen hyvä mahdollisuus.

Isot kiitokset koulun Eurooppa-killan kiltamestarille Ville Vallille sekä koululle tästä mahdollisuudesta! Kiitos!

Teksti: Amisa Puuskamäki

 Copyright Vaasan lyseon lukio 2005-2016