Lumipallo lähti liikkeelle: Fuusion verkkosivut aukesivat

Vaasan lyseon lukio sai Opetushallituksen Lumipallo-projektista tukea koululehden verkkoversion tekemiseen. Lumipallo-projektin tarkoituksena on pienimuotoisilla hankkeilla tukea koulujen ja oppilaitosten ensiaskelia tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotossa. Lumipallo-nimellä halutaan viitata kehitykseen, jossa koulun projekti vähitellen kasvaa lumipallon tavoin laajaksi kansalliseksi tai kansainväliseksi toiminnaksi.

Vaasan lyseon lukion ensimmäinen Fuusio lehti ilmestyi 15.3.2006. Samalla avattiin lehden kotisivut verkossa osoitteessa http://fuusio.vaasa.fi . Kotisivuilta lehden jutut voi lukea sähköisessä muodossa ja lehden voi ladata omalle koneelleen pdf-tiedostona. Verkkolehdessä on myös kuvagalleria, jossa toimituksen kuvamateriaaliin pääsevät kaikki sivuilla kävijät tutustumaan. Sivuilla on myös interaktiivisia toimintoja, kuten Gallup, jossa tuoreeltaan kysytään mielipidettä, onko teatteri vai elokuva mieluisampi vapaa-ajan viettotapa. Sivuja kehitetään koko ajan ja lukijoilta toivotaan palautetta.


Erikoisuutena Editor´s Room

Projektin pedagoginen puoli toteutuu Editor´s Roomissa, joka on verkkolehden toimituksen virtuaalinen työtila. Virtuaalitoimituksessa toimitustiimi voi ideoida ja toimittaa lehteä, antaa palautetta jutuista sekä kerätä valmiit jutut ja kuvat työpöydälle taittajien ja nettilehden tekijöiden käyttöön. Toimittajan huoneessa on myös perustietoa juttujen tekemisestä, eri juttutyypeistä sekä valokuvien ottamisesta.


Hankkeen tavoitteena on ottaa tietotekniikka keskeiseksi osaksi Vaasan lyseon lukion koululehden toimittamistyötä. Mukana lehden teossa ovat päätoimittaja, toimitussihteeri, toimittajat, valokuvaajat, graafikot, taittajat sekä verkkolehden toimittajat ja ohjelmoijat. Julkaisutoimintaa on ollut ohjaamassa kaksi äidinkielen opettajaa sekä yksi historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Tietotekniikan opettajat ovat antaneet konsultaatioapua silloin, kun sitä on tarvittu.


Yrittäjyyskasvatusta?

Projektissa toteutuvat sekä sisäisen että ulkoisen yrittäjyyden tavoitteet. Koko hanke edellyttää opiskelijalta sitoutumista yhteistyöhön ja yhteiseen tavoitteeseen. Lehdenteossa ja verkkolehden toimittamisessa korostuvat yritteliäisyys, innovatiivisuus sekä luovuus — sisäinen yrittäjyys. Projektin aikana tehdään myös yritysvierailuja lehtitaloihin. Ne palvelevat lehden ja nettisivujen tekemiseen liittyvää toimittajakoulutusta. Yritysvierailuissa tulee esille myös ulkoisen yrittämisen näkökulma: lehtitalo on yritys, jonka toiminta perustuu taloudelliseen voitontavoitteluun. Yritysvierailun yhteydessä on mahdollisuus pohtia myös median ja viestinnän merkitystä kansalaisen ja vaikuttamisen näkökulmasta.

Teksti: Mika Jokiaho

 Copyright Vaasan lyseon lukio 2005-2016