Kuvataiteen lukiodiplomi opettajan silminLukiossamme on mahdollisuus suorittaa kuvataiteesta eräänlainen näyttötyö, jota diplomiksi kutsutaan. Tänä vuonna 16 innokasta ja taitavaa opiskelijaa suorittivat tämän ”rääkin”. Tuloksena oli esim. addiktioita mediariippuvuudesta nettipokeririippuvuuteen, pastissi  mm. Hugo Simbergin Hallasta, tuunausta vanhasta pölynimurista  ja Troijan sodan herättämiä tuntoja installaation muodossa. Monelle tuli se ainainen loppukiire, mutta valmista tuli sillä viimeisellä tunnilla!
 

Kuvataiteen diplomi  toteutetaan yhden kurssin tuntien aikana opetushallituksen ohjeiden mukaan. Opiskelijalla on oltava suoritettuna ennen kurssille tuloa vähintään neljä vapaavalintaista kuviksen kurssia. Toki on hyvä mitä enemmän kursseja on – sen helpompi on tietää ja taitaa tehtävien vaatimia asioita. Tehtävät nimittäin pohjautuvat lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin kuvataiteen pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Tänä vuonna 2008-09 opetushallituksesta tuli kuusi tehtävävaihtoehtoa, joista opiskelijan piti valita yksi. Opettaja ei voi kurssilla auttaa opiskelijaa tehtävän suunnittelussa ja toteutuksessa, vaan hän antaa vain yleisohjeita.  Opiskelija tekee kurssin aikana työnsä siis itsenäisesti alusta loppuu saakka.

   

   

 Mitä kaikkea diplomityö sisältää?

Diplomi koostuu teoksesta, portfoliosta ja koeviikolla kirjoitettavasta esseestä. Nykyisin tehtävät ovat melko vapaasti toteutettavissa teknisesti, vaikka teema tai aihe on rajattu.  Jos opiskelija siis on hyvä jollain tietyllä kuvataiteen alueella, esim. maalauksessa, valokuvauksessa tai keramiikassa, kannattaa tietysti valita se mikä kiinnostaa ja mitä parhaiten osaa.  Portfolioon haetaan mm. taustatietoa aiheesta, kerrotaan prosessin kulusta eri vaiheineen, haetaan taiteilijoita, jotka ovat innoittajia, tutkitaan valittua tekniikkaa sekä suhtaudutaan kriittisesti arvioiden omaan työhön ja työskentelyyn.

Suoritukset arvioi kurssin jälkeen kaksi arvioitsijaa, joista toinen on yleensä koulun kuvismaikka ja toinen joku koulun ulkopuolinen taiteen asiantuntija. Arvosana annetaan asteikolla 1-5. Diplomitodistukseen merkitään mm. lukion kuviskurssien lukumäärä, arvosana ja sanallinen kuvaus suorituksesta. Diplomin suorittanut saa diplomitodistuksen lukion päättötodistuksen liitteenä. Lisäksi siitä saa yhden lukiokurssin.Miksi suorittaisin kuvisdiplomin?

Kuvisdiplomi on hyvä valinta kenelle tahansa kuvataiteesta pitävälle. Erityisen hyödyllinen se on niille, jotka aikovat mahdollisesti jatkossa jollekin visuaaliselle alalle. Lukiodiplomi on myös yleisesti osoitus erityisosaamisesta ja omasta harrastuneisuudesta. Diplomi kannattaa myöhemmin liittää myös ansioluetteloon, kun hakee työ- tai harjoittelupaikkaa. On myös oppilaitoksia, jotka ottavat diplomin huomioon valintamenettelyssään: siitä saa joko lisäpisteitä tai sillä voi korvata esim. pääsykokeiden ennakkotehtävät. Tällaisia opiskelupaikkoja ovat esimerkiksi Taideteollinen korkeakoulu, Lapin yliopisto ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Kuvataiteesta  kiinnostuneiden kannattaa siis heti lukion ekaluokalla tehdä ”päätös” diplomin tekemisestä. Silloin ennättää suorittaa tarvittavat vähimmäiskurssit, diplomikurssi kun on jo abivuoden toisessa jaksossa. Diplomikurssin suorittaminen  antaa myös hyvän kuvan taiteen tekemisen vaatimuksista ja itsenäisen ajattelun tarpeellisuudesta.
Kuvataiteen kurssit tarjoavat vastapainoa puurtamiselle

Jos diplomi ei kuitenkaan jostain syystä innosta, kuviskursseista on luonnollisesti iloa ja hyötyä muutenkin. Kuvataiteen tarkoituksenahan on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja merkityksistä. Omakohtainen työskentely antaa myös mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen. Samalla mielikuvitus, luova ajattelu ja assosiaatiokyky kehittyvät. Eri kuviskurssien sisältöinä on mm. taiteen tuntemusta, kulttuurista osaamista, ympäristön suunnittelua, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä median kuvia. Hyvä aine – parempi mieli!


Teksti: Ulla Vapola, kuvataiteen opettaja
Kuvat: Ulla Vapola, kuvataiteen opettaja

 Copyright Vaasan lyseon lukio 2005-2016