Abien korkeakoulupäivä

13. lokakuuta abeille järjestettiin oppilaitosvierailu Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteisillä lukiopäivillä. Oppilaitokset järjestivät tänäkin vuonna mahdollisuuden tutustua opintoihin ja opiskelijaelämään.


Tervetulotilaisuudet pidettiin yliopiston päärakennuksessa Tervahovissa. Avauspuheessa esiteltiin koulutustarjontaa ja lisäksi muutamat opettajat ja opiskelijat esittelivät itsensä. Ylioppilaskunta toivotti abiturientit lämpimästi tervetulleiksi lukiopäiville. Tilaisuudessa suunnattiin ajatukset lukion jälkeiseen elämään esittämällä tärkeää tietoa opiskelusta ja opintoihin hakemisesta.

Visit Vaasa piti myös pienen puheen kauniista opiskelijakaupungista sekä sen monipuolisista palveluista, liikuntamahdollisuuksista ja nähtävyyksistä. Esitys oli piristävä, sillä se sisälsi hyviä Vaasa-vinkkejä ja videon. Se oli kivaa vaihtelua päivään ja jäi varmasti monen mieleen.

Tilaisuuden jälkeen lukiolaisilla oli mahdollisuus käydä luennoilla sekä kierrellä minimessuilla yliopiston sekä VAMKin puolella. Yliopiston ruokalasta sai lämpimän lounaan aiemmin jaetuilla ruokalipukkeilla.

Lukiolaiset saivat vierailla lisäksi Technobothniassa, joka on opetus- ja tutkimuslaboratorio aivan oppilaitosten läheisyydessä. Siellä opiskelijat pääsivät tutustumaan mm. tutkimustoimintaan, teknillisen alan opiskeluun sekä yritystoimintaan. Technobothniassa oli 18 eri esittelypistettä sekä opastus oppilaitosten pääovilta.

Lukiolaisilla oli mahdollisuus saada tietoa eri tiedekuntien opiskelumahdollisuuksista ja yksityiskohtaisempaa tietoa luennoilla. Ylioppilaskunta ja opiskelijakunta jakoivat teemaan liittyvää infoa molemmissa rakennuksissa.

OPiskelijaravintola Mathildan aulassa annettiin lisätietoa mm. Englannin kielen ja viestinnän opinnoista. Siellä kerrottiin lisää avoimen yliopiston ja avoimen VAMKin kursseista sekä vaihto-opiskelusta ja vaihto-opiskelijoina olleiden omista kokemuksista eri oppilaitoksessa.

Hallintotieteiden ja viestintätieteiden opiskelijat kertoivat, millaista opiskelu oikeasti on. Lisäksi kuultiin monista opiskeluvaihtoehdoista, joiden parissa voisi myös tulevaisuudessa opiskella. He antoivat mielellään infoa opintotarjonnasta ja opiskelijaelämästä.

VAMKin opiskelijakunta jakoi kalentereita, hakijan oppaita, kyniä ja karkkia. Myös Kielipalvelut-yksikkö oli jakelemassa infoa ja lehtiöitä vierailijoille.

Kampus oli täynnä ympäri Pohjanmaata tulleita lukiolaisia. Todella monet olivat aika vaivautuneita, kun he eivät osanneet liikkua paikasta toiseen ja aikataulukin oli melko tiukka. Onneksi opiskelijat toimivat alueoppaina ja veivät mielellään lukiolaisia pisteeltä toiselle. Lisäksi jokaisen lehtiön takana oli kartta, jossa näkyivät korkeakoulukampuksen esittelypisteet numeroituina. Lehtiöstä pystyi seuraamaan eri luentojen aikatauluja sekä niiden sisältöjä.

Jokainen opiskelija sai itsenäisesti ja omaan tahtiin tutustua oppilaitoksiin ja osallistua luokissa pidettäviin esityksiin. Lisäksi yliopistolla sijaitsi infopiste, josta sai kysyä neuvoa päivään liittyen.

Päivä oli hyvin suunniteltu ja karkkien lisäksi siitä jäi jatko-opintojaan ja kirjoitusten alkamista miettivälle abiturientille varmasti paljon ajateltavaa.

Teksti ja kuva: Leila Nouchti

 Copyright Vaasan lyseon lukio 2005-2016