Kuinka perustan yrityksen?

Yrityksen aloittamiselle ei ole Suomessa vain yhtä oikeaa tapaa. Kukin yrittäjä - niin kuin jokainen yrityskin - on erilainen, ja näin myös yritysten perustamistavat eroavat toisistaan. Menestyvä yritys edellyttää kuitenkin aina liikeideaa. Lue juttu, niin tiedät yrityksen perustamisesta vähän enemmän.


Eri yritysmuotojen perustamisen byrokratia

Yrityksen perustamistapa, se, kuka tai ketkä sen omistavat ja miten yritys käytännössä niin sanotusti pyörii, riippuvat kaikki siitä mikä yritysmuoto on kyseessä. Yritysmuotoja on Suomessa viisi: toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö sekä osuuskunta. Yritysmuodon valinta on olennainen ratkaisu yritystoimintaa aloitettaessa. Valintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen tulevan toiminnan luonne, pääoman tarve, yrityksen perustamiseen ja toimintaan osallistuvien määrä, verotus ja vastuukysymykset.

Helpoin, nopein ja vähiten byrokratiaa vaativa tapa aloitta yritys on toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja. Perustajan ei tarvitse olla täysi-ikäinen, vaikka alle 18-vuotias tarvitseekin huoltajan luvan. Ennen yrityksen perustamista on oikeus hakea starttirahaa. Tällöin on myös järkevää perustaa  yritykselle oma pankkitili. Itse perustaminen vaatii (netistä ladattavan) Y3-kaavakkeen täyttämisen ja tämän viemisen patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toimistoon. Toiminimen saaminen kaupparekisteriin maksaa 105 euroa. Mikäli haluaa toiminimensä arvonlisäverolliseksi, tulee seuraavaksi vielä täyttää netistä ladattava lomake ja postittaa se verotoimistoon. Näin yritys onkin valmis.

Muiden yritysmuotojen perustaminen onkin sitten astetta monimutkaisempaa. Avoimen yhtiön perustamiseen vaaditaan vähintään kaksi ihmistä. Toinen näistä perustajista voi olla myös yritys tai muu yhteisö.  Perustamiseen tarvitaan rekisteröintimaksua varten 225 euroa. Kuten toiminimeäkin perustettaessa tarvitsee myös avoin yhtiö alkumetreiltään asti oman pankkitilin ja perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Kahden perustajan tulee myös kirjoittaa yhtiösopimus. Kaikki edellä mainitut vaiheet vaativat huomattavasti enemmän vaivaa ja aikaa kuin toiminimen perustaminen. Kommandiittiyhtiön aloittaminen toimii periaatteessa katsoen samalla kaavalla kuin avoimen yhtiön.

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai oikeushenkilö (esimerkiksi osakeyhtiö). Vähintään yhdellä perustajista tulee olla kotipaikka ETA-alueella. Yksinkertaistettuna kahden osakkaan perinteisen osakeyhtiön perustaminen käy seuraavasti: tulee suorittaa perustoimenpiteet kuten arvolisäverollisten rekisteriin, kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin sekä työnantajarekisteriin ilmoittautuminen sekä Y1-lomakkeen täyttäminen, minkä jälkeen tulee pitää hallituksen kokous. Seuraavaksi yritys tarvitsee oman pankkitilin, johon kaikki yhtiökumppanit maksavat osakkeensa. Tämän jälkeen maksetaan patentti ja perustamismaksu (380€). Kaikesta edellä mainitusta tulee säilyttää todisteet, jotka sitten yhdessä Y1-lomakkeen kanssa viedään PTA:aan tai maistraattiin. Osuuskunnan perustaminen ja toiminta on periaatteessa samanlaista kuin osakeyhtiön.

 

Yrityksen perustamisen muut askeleet

Kutakin yritysmuotoa perustettaessa kannattaa myös miettiä ulkopuolisia työllistettäviä kuten kirjanpitäjää tai kotisivujen koodaajaa. Elinkeinosta riippuen yritys tarvitsee myös toimivat toimitilat. Yrityksen nimen miettiminen on myös tärkeä askel yritystä perustettaessa, sillä nykyaikana sitä tulee pohtia tarkasti jo siltäkin osin, löytyykö yrityksen nimelle vapaata www-osoitetta. Yrityksen nimen tulee olla erottuva, mutta samalla helposti muistettava, esimerkiksi liian pitkä yrityksen nimi on vaikea muistaa.

Yritysidean ja liiketoiminnan kehittely vaativat myös suuren määrän luovuutta ja aikaa. Ideointiin tarvittava panos riippuu tietysti sekä liikeideasta että yritysmuodosta. Jos valokuvaajalla on tarkka visio siitä, että hän haluaa kuvata ihmiskuvia, kuten valmistujais- ja hääkuvia, hänen ei luultavasti tarvitse pohtia ja laskelmoida ideoitaan niin paljon kuin kokonaan uutta tuotetta markkinoille kehittelevän suuren osakeyhtiön. Valokuvaajan toiminimeenkin voi kuitenkin liittyä yllättävän paljon töitä; esimerkiksi kysyntää valokuvaajille ei välttämättä ole digiaikakautena paljon ja niin ikään markkinarakoa tulee tarkastella tässäkin tapauksessa tarkasti, kotisivujen suunnittelussa tulee erottua ja kuvien editoinnissa pitää näkyä oma, erilainen kädenjälki. 

Jokainen yritys, pieni tai iso, luova tai mekaaninen, suuriin voittoihin tai pieneen lisätienestiin muiden töiden ohella pyrkivä tai vaikkapa kaikkia edellä mainittuja on yhdistelmä yritteliäisyyttä ja yrittäjän aitoa kiinnostusta tekemäänsä työtä kohtaan. Ennen kaupparekisteriin ilmoittautumista yrittäjä joutuu tekemään mittavan määrän työtä, jotta se työ, jota hän on itselleen perustamassa, on tuottavaa ja toimivaa. Niin ikään joskus raskaalta vaikuttava yrityksen pyörittäminen pitää takanaan vähintään yhtä suuren määrän taustatyötä.

Teksti: Sanni Majamaa

 Copyright Vaasan lyseon lukio 2005-2016